ԵՊՀ Գրադարանի քարտարան

 • Ով կարող է օգտվել գրադարանից

 • Գրադարանի ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները:
  Այլ բուհերի ներկայացուցիչները՝ միայն գրադարանի տնօրինության կողմից թույլտվություն ստանալու դեպքում:
 • Ինչպես դառնալ բաժանորդ

 • Գրադարանի բաժանորդ դառնալու և ընթերցողական տոմս ստանալու համար աբոնեմենտի բաժին (301 սենյակ) ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
  1.անձնագրի պատճեն (ներառյալ հասցեն)
  2.երկու լուսանկար 3x4 չափի
  *Ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները նաև
  3.տեղեկանք ֆակուլտետի դեկանատից իրենց կարգավիճակի մասին
  4.ուսման վարձի վճարման անդորրագիր (եթե ընդունվել է վճարովի հիմունքներով)
  *Դասախոսները
  4.տեղեկանք կադրերի բաժնից, որտեղ պետք է նշված լինի աշխատանքային պայմանագրի տևողությունը
 • Ընթերցողական տոմսից օգտվելու կանոնները.

 • Ընթերցողական տոմս տրվում է որոշակի ժամկետով` կախված ընթերցողի համալսարանական կարգավիճակից:
  4 տարի բակալավրիատի ուսանողների համար
  2 տարի մագիստրատուրայի ուսանողների համար
  3 տարի ասպիրանտների համար
  Պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար կախված նրա հետ ունեցած պայմանագրի տևւողությունից:
  Հայցորդները գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել միայն ընթերցասրահներում, ինչի համար պետք է ունենան ժամանակավոր ընթերցողական տոմս:
  ժամանակավոր աշխատողները կամ փոխարինողները չեն կարող օգտվել գրադարանի ծառայություններից:
  ԵՊՀ ընթերցողական տոմսով դուք կարող եք
  1. գրքեր ու պարբերականներ վերցնել
  2. առցանց նյութ պատվիրել ու նայել Ձեր օգտաքարտի տվյալները
  3. ԵՊՀ տարածքում օգտվել ազատ մատչելիության շտեմարաններից
  4. պատվիրել հոդվածներ, կարդալ թվային գրքեր
  5. օգտվել գրադարանի համակարգիչներից ու անվճար ինտերնետից
  Ընթերցողական տոմսն անվճար է։
  Ընթերցողական տոմսը ուժի մեջ է մեկ ուսումնական տարի։
  Եթե Ձեր ընթերցողական տոմսը ժամկետանց է, դուք կարող եք դիտել Ձեր օգտաքարտի տվյալները, բայց չեք կարող նյութ պատվիրել և ստանալ։
  Ընթերցողական տոմսը կարելի է վերաթողարկել միայն՝ այցելելով գրադարանի համակարգչային բաժին։
  Եթե Ձեր ընթերցողական տոմսը կորցրել եք, անմիջապես տեղյակ պահեք աբոնեմենտի բաժնին։

  Ձեզ անհրաժեշտ է իմանալ նաև Ձեր գաղտնաբառը, որի համար դիմեք գրադարանավարին կամ գրեք library@ysu.am հասցեով։
 • Հոդված պատվիրել

 • Գիտական հոդված պատվիրելուց առաջ, այն որոնեք ԵՊՀ տարածքում մատչելի շտեմարաններում
  Այն գիտական հոդվածները, որոնք որոնման արդյունքում չեն գտնվի, հնարավորություն կա պատվիրել այլ աղբյուրներից՝
  ԵՊՀ գիտական հանրությունը, շնորհիվ Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոն -ի բարեկամական կապերի, հոդվածներ է տրամադրում աշխարհի ամենահայտնի ու հարուստ էլեկտրոնային գիտատեղեկատվական ցանցերից.
  ScienceDirect Institute of Physics Journals {Partial Journal Pkg} American Chemical Society Journals {Jrnl. Pkg.} JSTOR LexisNexis Academic Universe LexisNexis Congressional CQ Weekly {Partial Journal Package} ProQuest Gale Wiley Online Library {Partial Journal Package} IEEE XPlore Annual Reviews CQ Researcher {Partial Journal Package} MathSciNet American Institute of Physics {Partial Journal Package} (Scitation) MEDLINE Plus [PubMed] MEDLINE [PubMed] OCLC
  Երևանի պետական համալսարանի աջակցությամբ՝ վճարովի հիմունքներով հոդվածներ կապահովի նաև SUBITO գերմանական գրադարանային ծառայությունը:
  Պատվիրելու համար դիմեք գրադարանի ավտոմատացման ու տեղեկատվության բաժին, կամ պատվիրեք առցանց
 • Ինչպես գտնել մեզ
 • I ՀԱՐԿ Տնօրեն 104 Տնօրենի տեղակալ 107 Համալրման և մշակման բաժին 101 "Բանբեր" Երևանի համալսարանի հանդեսի խմբագրություն 106 ԵՊՀ Բիոէթիկայի խորհուրդ 110 ԵՊՀ հրատարակչություն 112 II-ՀԱՐԿ Առձեռն դասագրքային ֆոնդ 201 Գիտաժողովների սրահ 202 ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն 203 ԵՊՀ Ռուսական կենտրոն 204 III ՀԱՐԿ Աբոնեմենտի բաժին 301 Առձեռն գեղարվեստական ֆոնդ 301 Համակարգչային ծառայությունների և ավտոմատացման բաժին 302 Էլեկտրոնային հոդվածների սպասարկման խումբ 302 "Տեմպուս" ռեսուրս կենտրոն 303 Գերմանական անկյուն 303 ՄԱԿ-ի ավանդապահ գրատուն 303 IV ՀԱՐԿ Հնատիպ, հազվագյուտ և արվեստի գրականության բաժին 401 Տարածաշրջանային ինտեգրման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոն 402 Հասարակական գիտությունների գրականության ընթերցասրահ 403 V ՀԱՐԿ Բանասիրական գիտությունների գրականության ընթերցասրահ 501 ԵՊՀ Հունագիտության գիտաուսումնական կենտրոն-գրադարան 502 Ճշգրիտ գիտությունների գրականության ընթերցասրահ 503 VI ՀԱՐԿ Բնական գիտությունների գրականության ընթերցասրահ 601 ԵՊՀ քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն 602 Ռուսաստանի պետական գրադարանի էլեկտրոնային ատենախոսությունների վիրտուալ ընթերցասրահ 603 Մամուլի և ամսագրերի ընթերցասրահ 603
 • Ինչպես օգտվել քարտարանից
 • Քարտարան-ում որոնում կատարելիս «Փնտրման դաշտ» բացվող ընտրաշարքից ընտրեք անհրաժեշտ ցուցիչը (օրինակ՝ հեղինակ), ապա «Հավաքեք բառ» դաշտում hամապատասխանաբար լրացրեք փնտրվող արտահայտությունը և սեղմեք «Փնտրել» կոճակը։ 9. "Իմ գրադարանի քարտը" գործընթացը հնարավորություն է տալիս դիտել ձեզ սպասարկված գրառումները, նորացնել և ինտերնետով նյութեր պատվիրել։ Դուք կարող եք օգտվել այդ ծառայությունից, եթե գրանցված եք գրադարանում։ Աշխատանքային ժամեր Երկուշաբթի - Ուրբաթ: 09:00 - 19:00 Շաբաթ: 10:00 - 18:00 Կիրակի: փակ է
  Log in to your account:
  Նյութ պատվիրելու համար հավաքեք Ձեր տոմսի վրա գրված թիվը,
  Գաղտնաբառ մասում՝ Ձեր ծննդյան տարեթվի վերջին երկու նիշը, ամիսը, օրը (օրինակ՝ 980212)

  Powered by Koha